Qui som EINA Inserció

Què fem a EINA Inserció Laboral

Inserción Laboral

EINA Inserció Laboral som joves professionals especialitzats en el procés complet de destrucció de documentació. Ens ocupem de la recollida, destrucció certificada, expugnació i neteja de documents confidencials. També ens comptem amb serveis de gestió d’arxius, que inclouen l’avaluació de documentació, l’eliminació de duplicats, la classificació, reorganització i digitalització certificada de documents, i la introducció i administració de dades.

Duem a terme tots els processos necessaris per tal de disposar d’un magatzem d’arxius útil, eficaç i eficient. Certifiquem la correcta destrucció de documentació confidencial, el compliment de la LOPD, les bones pràctiques mediambientals i la contractació d’una empresa d’inserció.

Història d’EINA Inserció Laboral

EINA Inserció Laboral som una la única empresa de destrucció confidencial de documents i gestió d’arxius de Catalunya amb l’objectiu social d’ajudar joves tutelats i extutelas. Sorgim de la iniciativa de dues entitats sense ànim de lucre que treballen en l’assistència i suport a infants i joves: la Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B-612. Aquestes organitzacions detectaren que molts joves tutelats i ex-tutelats tenen dificultats per accedir al món laboral amb plenes garanties. EINA Inserció neix l’any 2003 amb l’objectiu d’ajudar aquests nois i noies, donant-los una primera oportunitat laboral que els obri portes en el futur.

Des de la nostra fundació, hem donat feina a més de 35 joves, ajudant-los a donar els seus primers passos professionals, orientant-los en el món laboral i preparant-los per al futur. A EINA Inserció Laboral, els nois i les noies adquireixen hàbits de treball i de comportament. També se’ls proporciona accés formació específica i se’ls guia i ajuda en els primers passos al món laboral. Amb nosaltres aprenen a fer un currículum, una carta de presentació o a preparar una entrevista, per tal que puguin accedir amb menys dificultats i plenes garanties al món laboral.

L’objectiu d’EINA Inserció Laboral és el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat, per tal que els i les joves puguin valer-se per si mateixos en les relacions interpersonals i aconsegueixin un bon nivell d’autoestima. Volem ser part integral en el procés d’afavorir la integració dels nostres joves en la societat.

El nostre equip

Sede EINA Ripollet

A EINA Inserció Laboral comptem amb tres departaments de treball: el comptable i administratiu; el comercial i d’atenció al client; i l’educatiu i laboral. Així mateix, tenim quatre divisions segons l’activitat que es realitza: destrucció confidencial, que compta amb una secció logística i una de trituració; la gestió d’arxius; la digitalització certificada; i els serveis generals.

Com a empresa d’inserció laboral, estem orgullosos de poder dir que el nostre equip humà canvia de forma regular. Això indica com els i les joves als que donem una oportunitat i ajudem a entrar al món laboral, progressen i segueixen el seu propi camí.

La nostra nau

A la seu central d’EINA Inserció Laboral, situada a Ripollet, és on es duem a terme les nostres activitats. Comptem amb una trituradora model HSM FA 500.2 amb cinta d’ alimentació transportadora CRIZAF model LSE, que ens permet destruir documentació amb la classificació de Partícula P-4. El resultat assegura el nivell de protecció de classe 3 que estableix la Norma Europea de triturat DIN/66399, complint amb els principis i obligacions recollits a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A la nau també es duen a terme els processos de digitalització certificada de documents. Comptem amb un espai independent amb els equips informàtics adequats, que inclouen tant escàners com ordinadors amb la programació de l’Agència Tributària que permet donar validesa legal als documents digitalitzats. També tenim unitats transportables que ens permeten dur a terme el procés a la seu dels nostres cients.

Finalment, es compta amb dos espais d’emmagatzematge assegurat per a documentació que espera ser processada. Les bosses precintades que contenen documents a l’espera de ser destruïts es guarden en gàbies tancades amb codi de seguretat. Els sacs mai estaran més de 48 hores a la unitat d’emmagatzematge. El segon espai és per als arxius que cal digitalitzar. Només el personal autoritzat té els codis d’accés als recintes d’emmagatzematge.

La nostra flota

Comptem amb una flota de dos camions i una furgoneta amb els que els nostres operaris visiten els clients per dur a terme els serveis requerits. En el cas de la destrucció confidencial de documents, es reparteixen els contenidors de la capacitat seleccionada pel contractant, es recullen i reemplacen les bosses segellades, i es transporten a la seu central, on s’emmagatzemen en gàbies de seguretat. Els vehicles també es fan servir per transportar documents i arxius que cal digitalitzar, així com les eines necessàries per dur a terme la tasca d’organització d’arxius a la seu del client.

Documentos

Mesures de seguretat

Sacas seguridad

A EINA Inserció Laboral som conscients de la importància que té la seguretat quan es treballa amb dades personals. És per això que tots els nostres processos són enregistrats per tal que el client en pugui fer el seguiment. Així, assegurem que tota la documentació confidencial ha estat tractada i destruïda de forma adequada, independent i d’acord amb les exigències de la norma DIN 66399 de destrucció confidencial.

També oferim als nostres clients la possibilitat de realitzar alguns dels serveis a la seva propia seu. Aisí, es pot supervisar la destrucció o digitalització de documents de manera directa. A més, el client pot donar indicacions sobre el procés en àmbits com la prioritat o l’ordre de destrucció.

Aquestes mesures de seguretat, juntament amb la nostra professionalitat, ens permeten entregar el Certificat de Compliment de la Llei Orgànica de Destrucció de Dades i el Certificat de Destrucció Confidencial.