Per què EINA

Professionalitat i experiència

Som una empresa social amb més de 15 anys d’experiència en el tractament, gestió i destrucció certificada d’informació i documentació confidencial a Catalunya. Treballem per garantir el compliment certificat de la LOPD a través la norma més segura d’eliminació de documents: la DIN 66399. Oferim la màxima traçabilitat dels arxius utilitzant contenidors numerats i precintats. També enregistrem tot el procés intern per garantir la màxima seguretat. Proporcionem el Certificat Final de Destrucció Segura i Confidencial, emès per TÜV Reinhland, així com el Certificat de Compliment de la LOPD i el RGPD.

Vessant Social

EINA S.L. es una empresa social constituda l’any 2003 per servir de porta d’entrada al món laboral per joves en risc d’exclusió.

La iniciativa sorgeix dels anys d’experiència de la Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B-612 en l’ajut i el suport a infants i adolescents. El nostre propòsit és ser part integral en el procés d’afavorir la integració dels nostres joves en la societat.

A EINA, els i les joves adquireixen hàbits de treball i de comportament. També se’ls proporciona accés a formació específica i se’ls guia i ajuda en els primers passos al món laboral. Aprenen a fer un currículum y una carta de presentació, així com a preparar una entrevista, per tal que puguin trobar feina amb menys dificultats i plenes garanties.

Com a empresa social, el nostre objectiu és el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat. Volem que els i les joves puguin valer-se per si mateixos en les relacions interpersonals i aconsegueixin un bon nivell d’autoestima.

A EINA sabem com d’important és per als i les joves en risc d’exclusió tenir oportunitats laborals de qualitat. Aconseguir una primera feina en un entorn favorable és essencial per tal d’afavorir la seva integració en la societat. Per això, els proporcionem la seva primera oportunitat mentre els guiem i ajudem iniciar la seva carrera profesisonal.

EINA Inserció és l’única empresa de destrucció confidencial de documents amb una perspectiva social centrada en persones tutelades i extutelades. La nostra missió és ajudar a joves en risc d’exclusió a entrar al món laboral amb plenes garanties.

Amb el suport:

Amb el cofinançament:

Ajudem a les empreses

Estem especialitzats en el procés complet de destrucció de documentació confidencial en format paper o digital. Duem a terme la recollida, destrucció i reciclatge dels residus restants per certificar el compliment de la LOPD. Els nostres serveis de gestió d’arxius inclouen: avaluació de documentació, eliminació de duplicats, classificació, reorganització, digitalització certificada de documents, i introducció i administració de dades. Garantim un magatzem d’arxius útil, eficaç i eficient. Gràcies a EINA Inserció Laboral, els nostres clients obtenen els següents certificats:

Certificat de Destrucció Confidencial

Un cop el procés de destrucció de documents s’ha completat, s’emet el Certificat de Destrucció Confidencial. Aquest garanteix la correcta eliminació de les dades personals, amb un Nivell P-4, seguint la Norma Europea de Triturat DIN 66399.

Certificat de Compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades – LOPD

Emetem el Certificat de Compliment de la LOPD – Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així, assegurem el compliment del Reglament General de Protecció de Dades Europeu i evitem sancions de fins a 600.000€.

Certificat de Contractació de Persones en Risc d’Exclusió

El Reial Decret 364/2005 permet cobrir la quota del 2% de treballadors en perill d’exclusió a través de la contractació d’empreses d’integració laboral com EINA. Entreguem el Certificat de Contractació de Persones en Risc d’Exclusió, que garanteix el compliment de la Llei General de Discapacitat (Llei 13/82 LISMI).

Certificat de Reciclat de Residu Sobrant i Bones Pràctiques Mediambientals

Els residus sobrants del procés de destrucció confidencial són reciclats per Recuperacions FONT. Certifiquem l’impacte positiu en el medi ambient que comporta la contractació d’EINA.

Vols més informació sobre els nostres serveis?

Tens dubtes sobre com duem a terme els nostres processos de destrucció i gestió documental a la teva empresa o lloc de treball? Responem a les teves preguntes, contacta’ns sense cap compromís!