¿Què és EINA?

SERVEI PROFESSIONAL + SERVEI OCUPACIONAL + SERVEI SOCIAL

EINA ofereix serveis professionals per a la destrucció de documentació (recollida, destrucció certificada, expurgar, netejar, …), la gestió d’arxius (avalua documentació, elimina duplicats, reclassifica, reorganitza, …) i la digitalització de documents (digitalització certificada, introducció de dades, …), amb l’objectiu final d’obtenir una gestió documental i d’arxiu útil, eficaç i eficient.

EINA és una part integral en el procés d’integració dels nostres joves a la societat, mitjançant l’oportunitat d’adquirir hàbits professionals.

¿Perquè EINA?

UN SERVEI COMPLERT

EINA ofereix un servei de destrucció confidencial de documents a Catalunya, basat en una experiència de més de 15 anys en la seguretat i tractament de la Informació Confidencial.

Oferim la màxima traçabilitat de la documentació, per tal d’acomplir amb la normativa, des que es diposita en els nostres contenidors de seguretat, que estan numerats i tancats amb precinte de seguretat, fins al procés final de destrucció, que és quan s’emet el certificat final de destrucció confidencial sota la norma més segura DIN 66.399; ja que el procés intern es grava per garantir la màxima seguretat.

Cal tenir en compte, que els contenidors oberts, o sense precinte de seguretat, mai complirien amb la traçabilitat exigida, pel fet que no es podria garantir tot el circuit des que va ser emès el document, fins a la seva correcta destrucció confidencial.

Contacti amb nosaltres

Per a conèixer el nostre catàleg de serveis i les tarifes.

Contacte

Clients Solidaris