EINA Empresa d’Insercio No a l’Atur

“EINA és una part integral en el procés d’integració dels nostres joves a la societat, mitjançant l’adquisició d’hàbits professionals.”

Sinèrgies Socials

EINA, està constituïda per dues organitzacions sense ànim de lucre (Fundació Concepció Juvanteny i Assosicació Asteroide b-612), amb un únic objectiu que és defensar els drets dels nens, nenes i joves

EINA Vessant Social

EINA SL, va estar constituïda el 2003, per la Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B612, dues entitats amb una llarga trajectòria i experiència dins el món social de la infància i l’adolescència, com a part integral en el procés d’afavorir la integració dels nostres joves en la societat. En aquest procés, el jove, adquirirà hàbits de treball, hàbits de comportament i tindrà accés a rebre una formació més específica; com fer un currículum, carta de presentació, entrevista, tot el que l’ajudi a accedir, amb menys dificultats i amb plenes garanties d’èxit, en el món laboral.

Els objectius concrets d’aquesta empresa d’inserció laboral són bàsicament, el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat; de tal manera que puguin valer-se per si mateixos amb les relacions interpersonals, i aconseguint un bon nivell d’autoestima. La nostra voluntat, és solucionar en la mesura de les nostres possibilitats, el buit assistencial que existeix amb els menors que formen part del projecte.

En resum, l’objectiu final d’EINA és APRENDRE A TREBALLAR, TREBALLANT

“A la selva social de l’existència humana, no hi ha sentiment d’estar viu sense un sentit d’identitat”
Erik Erikson
“El progrés social es pot mesurar per la posició social del sexe femení”
Karl Marx