Inserció laboral: la porta d’entrada a un gran futur

Comptar amb oportunitats laborals de qualitat és molt important a la vida de qualsevol persona. D’aquesta manera, un se sent part de la societat, nota que participa a la mateixa de forma activa i és acceptat pels altres. Aquest fet és fins i tot més important quan es fa referència als joves que són o han sigut tutelats per l’administració. La seva situació excepcional fa extremadament important que el seu desenvolupament segueixi els passos i fases més habituals. Comptar amb una feina els ajuda a combatre e possible sentiment de desarrelament social que els pugui causar la seva realitat familiar i personal.

No obstant, entrar al món laboral i trobar oportunitats de qualitat suposa moltes vegades un repte per a ells. Des de la Fundació Concepció Juvanteny s’ha identificat aquesta problemàtica i es treballa per donar-li solució. El 2003 es va posar en marxa l’empresa EINA Inserció Laboral, que ofereix als joves tutelats una primera oportunitat professional adaptada a les seves necessitats. A més, se’ls proporcionen recursos i serveis per que puguin seguir la seva carrera de forma autònoma.

La missió d’EINA Inserció és oferir als joves tutelats una sortida de present fent-los ofertes de feina per tal que aconsegueixin un futur on poder gaudir de totes les oportunitats que mereixen. Aquests adolescents sovint han de carregar conviure amb situacions difícils que poden afectar directament el seu desenvolupament. La inserció laboral és una tasca tremendament important per aconseguir que els infants tutelats s’integrin de forma correcta i completa a la societat.

¿Què és la inserció laboral?

Inserción juvenilLa inserció laboral o inserció sociolaboral fa referència a aquelles polítiques i iniciatives dirigides a persones i col·lectius als que se’ls han detectat especials dificultats per trobar feina, complicant així la seva circulació social «normalitzada». Aquestes propostes busquen aconseguir la inclusió laboral de certs col·lectius com:

  • Joves.
  • Persones parades de llarga durada.
  • Majors de 55 anys.
  • Dones víctimes de violència.
  • Persones amb diversitat funcional.
  • Persones en exclusió social.

Aquestes polítiques busquen acompanyar i ajudar aquestes persones per tal que acabin trobant i mantenint una feina. Es treballa en diferents àmbits, reforçant les seves competències personals, socials i laborals. El grau d’ajuda pot ser molt variat, anant des de l’assessorament i guia, a la formació o  fins i tot fent ofertes de feina formals. D’aquesta manera es facilita a la persona la seva integració o fins i tot reinserció laboral tot i les seves circumstàncies o realitat.

Com es fomenta la inserció laboral?

Amb tal de complir amb els articles 40 i 41 de la Constitució, on s’estableix que l’administració ha de treballar per aconseguir l’ocupació total, s’han desenvolupat i implementat llei i normes per afavorir la integració laboral dels col·lectius més vulnerables. Amb l’objectiu de combatre l’atur, s’han establert quotes que senyalen el nombre de treballadors en risc d’exclusió que han de contractar les empreses.

La llei estableix que un 5% de les places del sector públic han d’anar destinades a persones amb diversitat funcional o dificultat per la inserció. En el cas de les companyies provades, aquest percentatge és del 2% per a totes aquelles que tinguin més de 50 treballadors o més. Amb aquestes mesures es busca normalitzar la seva situació i demostrar que la seva ocupabilitat és igual a la de qualsevol altre persona.

No obstant, la major tasca la duen a terme les conegudes com empreses d’inserció. Aquestes estan destinades exclusivament a integració laboral de les persones amb dificultats sociolaborals. Els proporciona una feina, però també els ajuda a millorar la seva situació mitjançant formació específica, accions educatives i reinserció social. Es busca aconseguir que la persona adquireixi les competències professionals i habilitats sociolaborals necessàries al mercat per poder construir una carrera per si mateixa.

Cal destacar la importància del Reial Decret 364/2005, que permet a les empreses cobrir la quota del 2% de treballadors en risc d’exclusió contractant els serveis d’empreses d’integració laboral i reinserció social. Això augmenta el nombre de beneficiaris de la llei, ja que empreses com EINA Inserció poden oferir els seus serveis per cobrir aquesta quota. A més, promou el contracte social de les empreses amb la gent del seu entorn.

Educación

EINA, inserció laboral per a joves tutelats

Els nens i nenes que creixen sent tutelats per l’administració no tenen un infància fàcil. El fet de ser separats de la seva família a l’edat que sigui és una situació complexa tant de gestionar com d’acceptar. Les circumstàncies per les quals l’infant no pot estar amb els seus progenitors també marquen el seu desenvolupament de manera molt profunda si no se’ls tracta adequadament.

El fet de normalitzar la situació socials dels nens i nenes a mida que creixen és clau per tal d’aconseguir que s’integrin correctament a la societat. Que comptin amb una família d’acollida, puguin estudiar allò que desitgen o tinguin oportunitats i ofertes laborals de qualitat és clau per evitar possibles disfuncionalitats. L’etapa adolescent és una de les més importants en el seu procés de maduració i sentir que compten amb les mateixes oportunitats que altres joves del seu voltant és capital.

Trabajo juvenil

Per aquest motiu, la inserció laboral de joves tutelats i extutelats és extremadament important en el seu desenvolupament personal i la seva entrada al món adult. EINA Inserció els ofereix una primera oportunitat professional, però també els ajuda a seguir el seu propi camí. Els nois i noies aprenen dinàmiques laborals mitjançant la mateixa feina, s’adapten a un entorn professional i adquireixen hàbits de responsabilitat.

Paral·lelament, EINA Inserció els ofereix formació mitjançant cursos i especialitzacions, i els orienta en el seu camí professional. Els joves aprenen a elaborar un currículum vitae i una carta de presentació, es preparen per a possibles entrevistes i coneixen els diferents tipus de contractes laborals.

EINA Inserció dona als joves tutelats i extutelats les oportunitats laborals que mereixen perquè puguin tenir un gran futur. Es tracta de l’única empresa especialitzada en adolescents en risc d’exclusió que ofereix serveis de destrucció certificada de documents confidencials, digitalització certificada de documents, gestió d’arxius i destrucció de suports digitals. EINA Inserció certifica la solidaritat i compromís social dels seus clients a través de l’emissió de diversos certificats, inclòs el Certificat de Contractació de Persones en Risc d’Exclusió.

Si vol saber més sobre EINA Inserció, el nostre compromís social i els serveis que oferim, no dubti en contactar-nos!