Destrucció certificada de suports digitals: asseguri l’eliminació de totes les dades

La destrucció certificada de suports digitals és actualment tant important com la destrucció certificada de documents confidencials. Totes les empreses guarden informació als ordinadors, així com en altres dispositius hardware d’emmagatzematge. Quan aquests equips es canvien o deixen d’utilitzar-se, esborrar les dades no és suficient per assegurar la seva eliminació i el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

A EINA Inserció som especialistes en el tractament de dades digitals i destrucció de documents confidencials emmagatzemats a suports electrònics. Ens ocupem de tot el procés per tal que eviti multes de fins a 600.000€. Li expliquem què fer i com tractar els hardwares obsolets en aquest article.

Tipus de dispositius subjectes a la destrucció certificada de suports digitals

De la mateixa manera que el pas del temps i l’ús afecta llibres, documents o arxius, també influeix en el rendiment dels dispositius electrònics. El cas més evident pot ser els dels ordinadors, tant de sobretaula com portàtils. Les innovacions i actualitzacions constants converteixen els equips en obsolets de forma cíclica. A això cal afegir la seva utilització constant, normalment connectats a la xarxa, fet que els exposa a tacs cibernètics.

Per aquestes raons, els equips informàtics solen canviar-se regularment a les empreses. Les unitat antigues poden reciclar-se, però és necessari assegurar-se de que la informació que es mantenia emmagatzemada s’ha eliminat de forma correcta. No és suficient utilitzar programes d’esborrat, ja que es arxius i documents electrònics encara poden recuperar-se. L’única manera d’assegurar la confidencialitat de les dades és mitjançant la destrucció completa del dispositiu d’emmagatzematge, que en el cas d’un ordinador serà el disc dur.

No obstant, existeixen molts més suports on guardar la informació. Tots ells han de ser tractats de forma correcta per assegurar que ningú podrà recuperar les dades que va contenir en algun moment. Aquests dispositius poden tenir diverses formes:

  • Memòries externes: es tracta de memòries USB, pen drives, discos durs externs o targes de memòria, entre altres.
  • Mitjans òptics: engloba CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, Blu-Ray, i HD-DVD.
  • Cintes magnètiques: fa referència a copies de seguretat en DLT, mini cartutxs o semblants.
  • Disquets: són els clàssics discos de 3,5 polzades discos de 5,25 polzades i altres.
  • Discos Zip: tot i que gairebé en desús, també han de ser processats i destruïts de forma correcta.

Procés de destrucció certificada de suports digitals

La destrucció certificada de suports digitals és similar a l’eliminació de documents confidencials pel que fa a passos a seguir. No obstant, és necessari comptar amb personal especialitzat per assegurar que els dispositius es destrueixen de forma correcta. A EINA Inserció som professionals preparats per dur a terme tot el procés de forma que sigui impossible recuperar les dades dels suports digitals.

Recollida de suports digitals

destruir USB

Els nostres clients poden sol·licitar contenidors de seguretat per llançar dispositius d’emmagatzematge digital. Aquests s’entreguen i instal·len a les oficines i es mantenen tancats i segellats de forma segura. Només els nostres operaris poden accedir als mateixos.

Periòdicament, els contenidors es recullen i transporten a la nostra seu central a Ripollet. Els trasllats es realitzen en camions tancats i preparats amb les mesures de seguretat pertinents. Els mateixos operaris que recullen els contenidors s’encarreguen de dur-los a la planta de destrucció, on seran processats. Mentre esperen a ser destruïts, els dispositius es mantindran als contenidors o en sacs segellats i identificats, emmagatzemats en gàbies de seguretat tancades amb codis d’accés.

Destrucció certificada de suports digitals

Per la destrucció certificada de suports digitals s’utilitzen diferents eines i mecanismes, depenent de la naturalesa del dispositiu. Així no es pot tractar de la mateixa manera un suport òptic com un CD o DVD, o una memòria externa o interna com un disc dur. El procés s’adapta al hardware per tal d’assegurar la seva inutilització i impossibilitar la recuperació de fragments.

El procés de destrucció està monitoritzat en tot moment mitjançant càmeres de seguretat. D’aquesta manera el client pot assegurar-se que ningú ha accedit a cap informació i que els dispositius s’han eliminat de forma correcta.

destrucción CDs

Certificat de destrucció confidencial de suports digitals

EINA Inserció entrega als seus clients un Certificat de Destrucció Confidencial de Suports Digitals que assegura el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Aquest document valida davant les autoritats que s’han complert les exigències de la LOPD i del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en quant a confidencialitat. La destrucció de dispositius d’emmagatzematge s’uneix a altres serveis d’EINA que permeten a les empreses estalviar-se problemes legals que li podrien comportar multes de fins a 600.000€ per la mala praxis en el tractament i destrucció de dades personals.

De forma complementària, EINA entrega el Certificat de Contractació de Persones en Risc d’Exclusió. Aquest es pot presentar com a comprovant del compliment de a Llei General de la Discapacitat, segons estableix el Reial Decret 365/2005.

EINA Inserció és molt més que serveis de destrucció confidencial

Inserción Laboral

A EINA Inserció duem a terme tot el procés de destrucció confidencial de dispositius digitals. Ens assegurem de que les dades siguin irrecuperables  per tal que compleixi la LOPD i el RGPD de forma correcta. Duem a terme tot el procediment de forma segura, gravant els diferents passos per tal que pugui comprovar que s’han realitzat correctament.

A més, EINA Inserció demostra la implicació de la seva companyia amb els sectors socials més desafavorits. La nostra missió és ajudar els joves tutelats i extutelats en risc d’exclusió a iniciar el seu camí al món laboral. Els donem una primera oportunitat professional mentre els formem i els ajudem a assimilar dinàmiques de feina.

Contacti amb nosaltres i conegui el nostre servei de destrucció certificada de suports digitals!